دسته‌ها
برنامه ها

سخنرانی با موضوع HIV


برگزاری سخنرانی با موضوع HIV(اپیدمیولوژی،تشخیص،درمان ومطالعات جدید)