درباره

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز از سال 97 فعالیت خود را آغاز نموده است.

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز در سال 1397 جهت حمایت از فعالیت‌های پژوهشی دانشجویان تاسیس گردید. واحد مرکزی متشکل از سرپرست، دبیر، شورای سیاستگذاری (شورای مرکزی)، شورای پژوهشی و دو نفر کارشناس است. واحدهای دانشکده‌ای با داشتن فضای فیزیکی مستقل و استقلال در تصمیم‌گیری، با هماهنگی واحد مرکزی به فعالیت در دانشکده خود می پردازند. هر واحد دانشکده‌ای متشکل از سرپرست کمیته دانشکده، دبیر کمیته دانشکده، اعضای هسته مرکزی می‌باشد. این مجموعه متشکل از یک واحد مرکزی و ده واحد دانشکده‌ای اس 

چشم انداز، ماموریت و اهداف

در این مرکز فعالیت‌های مختلفی با هدف توانمندسازی دانشجویان علاقه‌مند در حیطه‌های مرتبط با پژوهش و مهارت‌های دانشجویی صورت می گیرد. تمامی فعالیت‌ها با تکیه به توانایی‌های علمی و اجرایی دانشجویان و با راهنمایی اساتید صورت می‌گیرد. هر ساله فراخوان عضویت در کمیته پژوهش‌ها جهت جذب دانشجویان علاقمند و مستعد برگزار می‌شود. واحد مرکزی به عنوان یک واحد ستادی سعی در حمایت و فراهم نمودن زیرساخت مناسب برای فعالیت واحدهای دانشکده‌ای در راستای اهداف دانشگاه نسل۳ و ساماندهی کمیته های تحقیقات دانشجویی جهت تبدیل به سازمان یادگیرنده دارد. همچنین وظیفه سیاستگذاری و پایش اهداف و عملکرد ها و نظارت بر واحدهای دانشکده‌ای را بر عهده دارد. حمایت از فعالیت‌های جمعی پژوهشی دانشجویان، راهنمایی و توانمندسازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز زیر نظر کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی طبق مفاد اساسنامه تشکیل می شود و اهداف زیر را دنبال می‌کند: ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور، نهادینه ساختن فعالیت‌های پژوهشی در بین دانشجویان، توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی، ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه، ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‌های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت‌های علمی دانشجویان، بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان.

حیطه فعالیت های کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رسالت اصلی این مرکز بر “آموزش پژوهش” استوار است. عمده فعالیت های این مرکز را می توان در قالب های ذیل خلاصه کرد:

  • برگزاری کارگاه های آموزش پژوهش
  • حمایت از طرح های تحقیقاتی به‌عنوان تنها مرکزی که دانشجو می تواند مجری طرح تحقیقاتی خود باشد 
  • همکاری در برگزاری کنگره ها، همایش ها و سمینارها
  • تشکیل، سازماندهی و هدایت هسته های پژوهشی