ثبت نام مدرسه تابستانه

هزینه ثبت نام در هر کارگاه 15 هزار تومان می باشد.
لطفا پس از ثبت نام در سایت مبلغ را به شماره کارت 5859831126764280 به نام امیررضا فرجی واریز و تصویر فیش واریزی خود را به آیدی تلگرام heydari_mahsa@ ارسال نمایید.
توجه: ثبت نام نهایی پس از ارسال فیش واریزی انجام خواهد شد.